FAMILY FIRST концептийн тухай

FAMILY FIRST концепт 

Teso Properties нь First концептийнхээ үргэлжлэл болгон гэр бүлийн үнэт зүйлсийг эрхэмлэсэн Family First уриатай PalmSprings төслөө олон нийтэд танилцуулсан. Family first концептийг төслийн эрхэм зорилгоо болгон гэр бүлийн амар амгалан, эрүүл энх, аз жаргалыг бүтээхээр бид ажиллаж байна.

  • Гэр бүлийн Амар амгаланг нь ая тухтай, аюулгүй орчиноос эхлэнэ.
  • Гэр бүлийн Эрүүл энх  нь цэнгэг агаар, эрүүл үзэсгэлэнт байгалиас эхлэнэ.
  • Гэр бүлийн Аз жаргал нь хамтдаа байх хором бүрээс эхлэнэ. 

#FamilyFirst #PalmSprings