Эдийн засгийн үр өгөөжтэй LODGE VILLA

TESO PROPERTIES группийн хөгжүүлж буй Palm Springs Resort and Villa төслийн LODGE VILLA төлөвлөлтийг танилцуулж байна. 
Бидний танилцуулж буй LODGE VILLA нь өмчлөлийн хаусаа түрээслүүлэх боломжтой, эдийн засгийн хувьд үр өгөөжтэй гэдгээрээ давуу талтай юм.